Βίντεο

Soon ah will be done

Soon ah will be done. Σύνθεση: William L. Dawnson. Μουσική προετοιμασία και διεύθυνση χορωδίας: Γιώργος Κουμαραδιός. Χορωδία "Ηδύλη" - 15 Απριλίου 2019, Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

©2020 Idyli. All Rights Reserved. Powered by New Age IT