Βίντεο

Κάλαντα Μικράς Ασίας

Κάλαντα Μικράς Ασίας (Σμύρνη). Σάμος 17 Δεκεμβρίου 2018. Ερμηνεύει η χορωδία "Ηδύλη". Πιάνο και μουσική προετοιμασία: Γιώργος Κουμαραδιός

©2020 Idyli. All Rights Reserved. Powered by New Age IT