Βίντεο

Νανούρισμα

Νανούρισμα - Χρήστος Λεοντής, Φ. Γκ. Λόρκα (μτφρ: Λ.Παπαδόπουλου). Χορωδιακή επεξεργασία: Θωμάς Λουζιώτης Ερμηνεύει η Χορωδία Ηδύλη Σάμος, 22 Αυγούστου 2018, Μουσείο Οίνου

©2020 Idyli. All Rights Reserved. Powered by New Age IT