Βίντεο

Carnavalito Quebradeno - Χορωδία "Ηδύλη" -  20 Αυγούστου 2013, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καρλόβασι - Διεύθυνση: Γιώργος Κουμαραδιός

Jesus bleibet meine Freude - Χορωδία "Ηδύλη" - 16 Δεκεμβρίου 2012, Βαθύ - Συνοδεία: Μαριάννα Μπαρούτα - Διεύθυνση: Γιώργος Κουμαραδιός

©2020 Idyli. All Rights Reserved. Powered by New Age IT