Βίντεο

Va pensiero

ΟΠΕΡΑ & ΟΠΕΡΕΤΑ, Καρλόβασι-Σάμος, 22/22020

Verdi, Nabucco: Va pensiero

Χορωδία "Ηδύλη"

Μουσική προετοιμασία και διεύθυνση χορωδίας Γιώργος Κουμαραδιός

Πιάνο: Δημήτρης Γιάκας

©2023 Idyli. All Rights Reserved. Powered by New Age IT