Βίντεο

ΟΠΕΡΑ & ΟΠΕΡΕΤΑ, Καρλόβασι-Σάμος, 22/22020

Verdi, Nabucco: Va pensiero

Χορωδία "Ηδύλη"

Μουσική προετοιμασία και διεύθυνση χορωδίας Γιώργος Κουμαραδιός

Πιάνο: Δημήτρης Γιάκας

ΟΠΕΡΑ & ΟΠΕΡΕΤΑ Σάμος 23/2/2020

Αντώνης Κορωναίος (τενόρος)

Δημήτρης Γιάκας (πιάνο)

Χορωδία "Ηδύλη"

Μουσική: Θεόφραστος Σακελλαρίδης από την οπερέτα "Βαφτιστικός"

ΟΠΕΡΑ&ΟΠΕΡΕΤΑ Σάμος 23/2/2020

Μίνα Πολυχρόνου (σοπράνο)

Δημήτρης Γιάκας (πιάνο)

Χορωδία "Ηδύλη"

Μουσική Νίκος Χατζηαποστόλου από την οπερέτα "Απάχηδες των Αθηνών"

©2021 Idyli. All Rights Reserved. Powered by New Age IT