Βίντεο

Χορωδία "Ηδύλη"

Χριστουγεννιάτικο gala - 10 Δεκεμβρίου 2023, Σάμος

πιάνο: Πάνος Λουμάκης

σοπράνο: Βασιλική Τσιλιακού

Διεύθυνση χορωδίας: Γιώργος Κουμαραδιός

Χορωδία "Ηδύλη"

Χριστουγεννιάτικο gala - 10 Δεκεμβρίου 2023, Σάμος

πιάνο: Πάνος Λουμάκης

σοπράνο: Εύα Μιχελιδάκη, Βασιλική Τσιλιακού

Διεύθυνση χορωδίας: Γιώργος Κουμαραδιός

©2024 Idyli. All Rights Reserved. Powered by New Age IT